[ گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا ]

منشور گروه

تلاش در جهت کمک به فعالیت های اقتصادی و ترویج فرهنگ اقتصاد رقابتی و مقاومتی-بسط فرهنگ کارآفرینی و کمک به توسعه انواع کسب و کارها و کمک به تولید کالاها از طریق راه اندازی بسترهای صادراتی مناسب

بیشتر...

سهامداران حقوقی گروه

گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا (سهامی خاص) با هدف گردآوری صاحبان مشاغل خصوصی ایران و استفادۀ بهینه از منابع داخلی و کمک به رشد اقتصادی کشور، تجمیع توانمندی ها و هم افزائی قوای فنّی ، مدیریتی ، اجرائی و اقتصادی کارآفرینان

بیشتر...

اهداف و موضوع فعالیت

گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا (سهامی خاص) با هدف گردآوری صاحبان مشاغل خصوصی ایران و استفادۀ بهینه از منابع داخلی و کمک به رشد اقتصادی کشور، تجمیع توانمندی ها و هم افزائی قوای فنّی ، مدیریتی ، اجرائی و اقتصادی کارآفرینان

بیشتر...

[ فرم ارتباط با ما ]

  [ درخواست همکاری و ارائه پیشنهادات ]

  لطفا جهت در خواست مشاوره در خصوص خدمات گروه از طریق لینک زیر با ما در تماس باشید

  گسترش منابع

  سرمایه گذاری

  بازاریابی

   [ گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا ]

  گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا (سهامی خاص) با هدف گردآوری صاحبان مشاغل خصوصی ایران و استفادۀ بهینه از منابع داخلی و کمک به رشد اقتصادی کشور، تجمیع توانمندی ها و هم افزائی قوای فنّی ، مدیریتی ، اجرائی و اقتصادی کارآفرینان بخش خصوصی در تاریخ 1396/10/05 تأسیس گردید و در عرصه های مختلف اقتصادی و تجاری در حال فعالیت می باشد . بدیهی است بهره گیری از دانش و سوابق ارزشمند صاحبان و مدیران اجرایی شرکت در جهت پیشبرد اهداف و افزایش بهره وری سرمایه گذاری شرکت نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد .

  تاریخچه ما

  [ آخـرین اخبـار ]