اخبار گروه

فرصت ژئواکونومیک  ورود به اتحادیۀ ارواسیا (EAEU)
فرصت ژئواکونومیک ورود به اتحادیۀ ارواسیا (EAEU) مهر 29, 1398 admin

فرصت ژئواکونومیک  ورود به اتحادیۀ ارواسیا (EAEU)   (EAEU) یا اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا [...]

هجوم تازه واردها به بازار سهام
هجوم تازه واردها به بازار سهام مهر 29, 1398 admin

هجوم تازه واردها به بازار سهام   تهدید رقبای بالقوه یا همان تازه واردها یکی از [...]

بسترسازی برای آغاز فعالیت های صادراتی و ترانزیتی با کشور عراق مهر 25, 1398 admin

با توجه به استراتژی کاری شرکت به منظور حضور در بازار عراق به منظور آغاز فعالیت های [...]

بسترسازی در جهت توسعه فعالیتهای صادراتی تولیدات کشور در بازار عراق