فعالیت های انجام شده

  1. کمک به تولید و صادرات انواع محصولات.
  2. تأمین برخی از کالاهای مورد نیاز کشور از طریق واردات.
  3. بستر سازی جهت صادرات محصولات و کالاهای تولیدی کشور در بازار عراق و سایر کشورها.
  4. حضور در بازار سرمایه و بورس.
  5. سرمایه گذاری در استارت آپ ها ( مطالعه و بررسی).
  6. واردات گوشت مورد نیاز کشور
  7. خرید محصول خرمای بم از تولیدکنندگان جهت صادرات