فعالیت های انجام شده

    1. کمک به تولید و صادرات انواع محصولات.
    2. تأمین برخی از کالاهای مورد نیاز کشور از طریق واردات.
    3. بستر سازی جهت صادرات محصولات و کالاهای تولیدی کشور در بازار عراق و سایر کشورها.
    4. حضور در بازار سرمایه و بورس.
    5. سرمایه گذاری در استارت آپ ها ( مطالعه و بررسی).