هجوم تازه واردها به بازار سهام

هجوم تازه واردها به بازار سهام

هجوم تازه واردها به بازار سهام   تهدید رقبای بالقوه یا همان تازه واردها یکی از پنج نیروی مورد نظر در مدل پورتر است که در تصمیم گیری استراتژیک در عرصۀ رقابت کسب و کارها مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد . مدل پورتر بک دید کلاسیک از نیروهای اصلی که محیط رقابتی شرکتها […]

ادامه مطلب
فرصت ژئواکونومیک  ورود به اتحادیۀ ارواسیا (EAEU)

فرصت ژئواکونومیک ورود به اتحادیۀ ارواسیا (EAEU)

فرصت ژئواکونومیک  ورود به اتحادیۀ ارواسیا (EAEU)   (EAEU) یا اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا با هدف بهبود سطح زندگی و توسعه پایدار کشورهای عضو (روسیه ، بلاروس ، قزاقستان ، ارمنستان و قرقیزستان ) در سال 2014 تأسیس شد .یکی از ویژگی های ملموس که در مدل اتحادیه اوراسیا مورد نظر می باشد صفر شدن تعرفۀ […]

ادامه مطلب