ثبت گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا در فهرستIMED

ثبت گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا در فهرستIMED

با عنایت به شروع فعالیت شرکت در زمینه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی با تلاش و پیگیری های صورت گرفته ، گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا از تاریخ 1399/05/01 در سایت IMED  متعلق به ادارۀ کل تجهیزات پزشکی ثبت گردید و در فهرست واردکنندگان و صادر کنندگان رسمی تجهیزات پزشکی قرار گرفته است .

 

www.IMED.ir

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.