اخبار گروه

تامین اقلام بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
تامین اقلام بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مرداد 8, 1399 admin

با توجه به شیوع جدی بیماری کرونا و نیاز اعضاء محترم کانون کارآفرینان توسعه گرا به [...]

ثبت گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا در فهرستIMED
ثبت گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا در فهرستIMED مرداد 6, 1399 admin

با عنایت به شروع فعالیت شرکت در زمینه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی با تلاش و پیگیری [...]

بسترسازی برای آغاز فعالیت های صادراتی و ترانزیتی با کشور عراق مهر 25, 1398 admin

با توجه به استراتژی کاری شرکت به منظور حضور در بازار عراق به منظور آغاز فعالیت های [...]